English

Products


BBM

 

 

 

لیبل زن OPP

 

 

دستگاه لیبل زن فول اتوماتیک همراه با کنترلر PLC با قابلیت برش در چرخش

لیبل دور بطریهایی که از پلاستیک ،فلز،شیشه،قوطی یا کوزه درست شده

باشند.در تمامی مدل های این دستگاه قابلیت چسباندن لیبل هایی از حداقل

25 تا حداکثر 210 در عرض و حداقل 152 تا حداکثر 420 در طول برای بطریهایی

که ظرفیتشان حداقل 0.25 تا حداکثر 2.5 لیتر باشند،وجود دارد. با امکان

چسباندن لیبل با چسب داغ.همچنین چسب مصرفی در دو طرف پایانی

لیبل چسبانده می شود.

 


به ظرفیت 12000 بطری در ساعت در انواع سایز بطری

 

 

 

 

 

 

 


Shir Machine